ametsheykhumer

О походе Лизогуба в Буджак в 1694 году

В книге Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Нью-Йорк; Париж; Торонто, 1960, на стр. 49 читаем:

«Наступного 1694 р., в липні—серпні, полки Київський (на чолі з полковником К. Мокієвським) і Переяславський, військо Палія і компанійці (Пашковського) пішли на Очаків, де 3 серпня розбили татарський загін. У вересні того ж року, скориставшися з того, що головні татарські сили пішли на Угорщину, двадцятитисячне козацьке військо на чолі з чернігівським полковником Я. Лизогубом напало на Буджак. Похід був дуже вдалий. Козацьке військо захопило одну татарську фортецю («паланку») і взяло багато полонених, худобу та іншу здобич».

Вкратце, со ссылкой на Велично, описывает эти события Т. Чухлиб:

«Влітку 1694 р. козаки Київського полку Костянтина Мокієвського, компанійці з полків Григорія Пашковського і Михайла Кузьмовича та правобережне козацтво1 під керівництвом С. Палія за наказом гетьмана І. Мазепи вже вкотре штурмували Очаків й захопили сотню полонених. Через деякий час 20-тисячне українське військо наказного гетьмана і чернігівського полковника Якова Лизогуба (до нього входили й правобережні підрозділи) воювало у буджацьких степах, де за свідченнями Самійла Величка «села спустошили, і багато ясиру набрали, і іншої здобичі, і в цілості повернули...».

См. Чухліб Т. Іван Мазепа як полководець: військові походи до Хаджибею, Північного Причорномор’я та Криму у 1687 – 1699 рр. // Чорноморська минувшина. 2015. Вип. 10. С. 3-16, стр. 7.

А вот как эти же события выглядели в изложении Яблоновского. Подробности взятия паланки выглядят менее впечатляющими.

«Лист Станіслава (?) Яблоновського до короля Яна Собеського(?)(регест).

Лизогуб з 40000 задніпровських козаків, взявши з собою 40 гармат, прийшов до Дністра. Прийшов до нього й полк з кількасот кінноти, він залишив табір з піхотою та гарматами над Дністром і переправився через Дністер. А татари мали свою сторожу в полях за Дністром, щоб повідомити волості понад Дністром про козаків, коли ті підуть до Дністра. Тому татари загнали стада й бидло вглиб Буджаку, а козаки знайшли тільки пусті села. В одній паланці залишилось сім турків, котрих козаки дістали (двох убили, а п’ятьох взяли живцем), втративши під час штурму 20 козаків. Татари зібравшися, дали козакам битву, в котрій полягло 500 козаків. В Буджаку була тоді пошесть, дуже багато козаків заразилось і по дорозі повмирали. З Лизогубом повернулося 16 старшин, а четверо померли. Краще їх не пускати в міста, поки не скінчиться пошесть». 

Цитата по: Мицик Ю., Тарасенко І. З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 7) // Сіверянський літопис. 2017.  № 5. С. 41-74, С. 62.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened