ametsheykhumer

Как Украина потеряла независимость из-за 300-летней войны

Нашел весьма интересную работу: Паньків М.I. Текла кровця по Вкраїні (топоніми, легенди, перекази і пісні про татарські напади на Прикарпаття з середини XV до початку XVIII ст.). Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. 222 с. 

В ней приводится множество образцов прикарпатского фольклора о набегах, что придает ей огромную ценность. К сожалению, картину смазывают авторские рассуждения на историческую тематику. Например, на с. 11 Панькив сообщает, что:

«В 1453 році турки здобули Константинополь, а потім поневолили Кримське ханство. Від татар султан почав вимагати щорічної данини золотом, продуктами та невільниками. З того часу між українцями і татарами розпочалась майже 300-літня війна.

Отже, з утворенням Кримського ханства розпочалось Друге лихоліття для України і особливо для нашого краю. Воно набагато гірше від першого. Татаро-монголи набігали, грабували, полонили і повертались назад. Зараз вони різали безупинно. Кожного року татарва , палила села, заарканювала або вбивала наших предків, щоб в наступний рік знову повторити теж саме». 

С. 12: «Якщо південні кордони України, починаючи з кінця XV століття охоронялися запорізькими козаками і тим самим вони зменшили кількість проникнень сюди ординців, то землі Червоної Русі (так тоді називались галицькі землі) були майже беззахисні...

...За часів другого лихоліття турецько-татарські загони майже не проникали на територію Польщі. Військові дії проти нападників проходили лише на українській території.

Такі війни були великим нещастям для Галицької землі. Людей ставало все менше, а весь край був сплюндрований. Татари, турки та їхні сателіти винні у тому, що колись високоосвічена і культурна українська нація на багато століть втратила свою незалежність та значно відстала у просвітництві від народів центральної та Західної Європи. Саме українці стримали цю страшну агресію і не допустили її вглиб європейського континенту».

Там еще есть басни о том, как татары продолжали набегать на Галичину аж до Самбора вплоть до самого 1783 года и только Российская империя прекратила разорение западноукраинских земель татарами.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened