ametsheykhumer

Неполиткорректный набег

См. статью Калашник Є.С. Повсякденне життя села першої половини XVIII ст. (село Комарівка Полтавського полку у свідченнях 1731 р. про татарський набіг) // Сіверщина в історії України. Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Київ-Глухів: Вид. Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 185–194.

С. 188 — «З громадських приміщень Комарівки згадується Архістратиго-Михайлівська церква. Деталі інтер’єру храму описує у своїй скарзі піп Василь Іосифов: «…розбили ж образъ одинъ Спасителя Христа на три части, а другому Спасителевому образу очи викололи и образу С[вя]того Архистра[ти]га Михаила очи викололи жъ, да другому образу С[вя]того Михаила щеку и палашъ перерубили. Престолъ выкатали, части зрубили. Врата церковніе розбили. Дзвонъ на части розбили. Креста, которій на престолѣ билъ, част сшибли, такожъ и другому кресту болшому верх отбили» [30, арк. 132]«. 

С. 191 — «У кількості 201 голови згадуються вівці та 13 – свині. Значна кількість забраних овець (худоби, повільної в пересуванні) наштовхує на думку, що татарський загін, який вчинив напад, не очікував погоні і міг дозволити собі повільний відступ. Це підтверджує і наявність серед награбованого тяжкого сільськогосподарського реманенту – за свідченням Лук’яна Омельченка, з його двору вкрали леміш та чересло [30, арк. 140 зв.]. Кількість овець знаходилася у  залежності від розмірів степової землі в господарстві, а свиней – зазвичай зумовлювалося кількістю хлібних продуктів [36, с. 26]. Останніх не уганяли. Переважно їх залишали у загородах, висипаючи збіжжя для звільнення мішків [30, арк. 144, 146, 148]. Проте, у двох випадках тварин було спалено – у отамана Івана Черевка в хліву спалили 12 свиней, у козака Семена Славненка – одну [29, арк. 132 зв., 137 зв.]. Сало було вкрадено або втрачено у вогні у 20 господарствах. Воно обчислювалося «мотками» (всього 46), як у скарзі Мотрони Гавриленківни [30, арк. 141 зв.]».

Выкалывание глаз иконам — это, кстати, показатель религиозной сознательности: икона не просто уничтожается, а выкалываются ее глаза (исламские ученые запрещают не просто изображения, а именно изображения живых существ с глазами).

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened