ametsheykhumer

Categories:

Битва при Драгшанах (1616) — пушки и конница против вагенбурга

Битва при Драгшанах (23 июля 1616 года), ставшая финальной битвой польско-османского противостояния в Молдавии в 1615-1616 годах, кратко описана в статье: Constantinov V. Batolia de la Dragnani din vara anului 1616 at conjunctura diplomatica оn jurul acesteia // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – № 2. – P. 8–18.

Автор подчеркивает важную роль турецкой артиллерии, которая не только наносила потери полякам, но и пробила брешь в линии возов (польская артиллерия, состоявшая всего 6 орудий, не проявила себя из-за нехватки снарядов и пороха). После этого в атаку пошли два соединения турецкой и татарской кавалерии, прорвавшейся в табор. Поляки, видя невозможность успешного сопротивления, сдались. Насколько я понимаю, для атаки достаточно было разбить несколько возов в первой линии, а последующие линии возов можно было попытаться прорвать «вручную».

Текст на румынском:

С. 17: «Încetineala cu care au acţionat polonezii le-a permis turcilor să se apropie de armata lor. Astfel, bătălia devenise inevitabilă. La 23 iulie/3 august 1616, înconjurată din toate părţile, armata poloneză a fost învinsă. Încercând să reziste, polonezii au făcut o tabără din carele pe care le aveau la dispoziţie. Iniţial artileria otomană şi-a îndeplinit misiunea, omorând mai mulţi polonezi şi făcând breşe în tabăra lor. 

Răspunsul artileriei poloneze a fost foarte timid, din cauza faptului că aveau doar şase tunuri mijlocii, dar şi acestea cu puţine obuze şi praf de puşcă. După pricinuirea pagubelor, două detaşamente de cavalerie formate din tătari şi turci au atacat poziţiile poloneze care, văzând că nu se pot apăra, s-au predat».

Источник, на который опирался Константинов: Papiu-Ilarian A. Tesauru de monumente istorice pentru România. Bucuresci, 1863. T. II. S. 75-77.

Обращает на себя внимание тактика комбинированных действий артиллерии и конницы. Намек на похожие действия есть в польском источнике, описывающем битву 1629 года между запорожскими казаками и братьями Шахином и Мехмедом Гераями с одной стороны и татаро-турецкими войсками Джанибека Герая и Кантемира — с другой. Мол, сначала турецкие пушки смешали казаков, оборонявшихся в таборе, а потом татарская кавалерия ворвалась в «разорванный» табор. Вопрос — часто ли вообще такая комбинация использовалась? Вроде и естественно (сначала — пробитие брешей пушками, потом штурм), но прямые упоминания встречались редко.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened