ametsheykhumer

Как Украина могла стать вассалом Бранденбурга

Широта политических взглядов украинского гетмана Петра Дорошенко впечатляет. Гетман за свою жизнь успел присягнуть на верность едва ли не всем соседям. Даже далекому Бранденбургу в 1671 году под протекцию просился. Но письмо гетмана было доставлено посланцем к польскому королю и до адресата (в лице курфюрста Фридриха Вильгельма I) не дошло. 

См. Кревецький І. Під протекцію курфірста. До історії політики П. Дорошенка // Записки наукового товариства iм. Шевченка. Том 117-118. Львiв, 1914. C. 127-136. 

С. 132-133: «До того курфірст, як оборонець іновірців у Польщі, мав уже деякі симпатії на Україні. Доказом того українська місія яка 1668 р., безпосередно перед абдикацією Яна Казимира, явила ся була у бранденбурського посла у Варшаві Говербека з просьбою до курфірста — взяти вже тодї Україну під свій протекторат. „Повновласники козаків, грецьке духовенстве — говорить про місію сю історик Прусії Дройсен — прибуло до Варшави до Говербека (Hoverbeck) з просьбою, аби він візвав курфірста обняти над народом їх протекторат. Казали, що мають доволї сили оборонити ся перед Турками й розбити Польщу на кавалки; вони займуть край ген аж по Торунь і стануть тодї під його охорону. Радше волять бути під панованєм Турків, як католиків“.

Як бачимо, український гетьман, звертаючи ся 1671 р. за протекціею до курфірста, мав шлях у тім напрямі уже  протоптаний... Тілько що Дорошенко висловлював ся геть не так  радикально і непримирно про Польщу; мабуть не з самих тілько конвенціонально - тактичних мотивів. Польща під панованєм Фридриха Вільгельма не булаб Річю посполитою Яна Казимира і Михайла Вишневецького».

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened