ametsheykhumer

"Kałmucy dobrze posługiwali się dzidą"

В монографии польского историка М. Гавенды о боях под Полонкой и Басей (Gawęda M. Połonka–Basia 1660. - Warszawa: Bellona, 2005) при описании  русской армии уделено внимание и калмыкам (на стр. 103):

"Bardzo groźnymi przeciwnikami byli lotni Kałmucy, Rosjanie wykorzystywali ich w działaniach bojowych przeciwko Tatarom krymskim. Jazdy kałmuckiej nie zabrakło także na froncie z Rzeczpospolitą , m.in. w 1663 r. na Ukrainie w składzie wojsk carskich znajdował się oddział Kałmuków liczący około 300 koni. Jazda kałmucka była równie ruchliwa jak tatarska, ale górowała nad nią w szarży na białą broń , gdyż  Kałmucy dobrze posługiwali się dzidą".

Работа 2005 года, в ней сила калмыков четко связывается с их "копейностью". Интересно, откуда историк это взял (под соответствующим отрывком текста ссылки не стоит). 

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened