ametsheykhumer

Wójcicki K.W. Tatarzy

Благодаря Гливе узнал о статье Вуйчицкого с незамысловатым названием —  «Татары». 

Wójcicki K.W. Tatarzy // Biblioteka Warszawska. 1842. Tom 1. S.153–183.

Она о татарах, их набегах и влиянии на фольклор и народную память. Очень много цитат из Боплана и Гваньини, также обильно цитируется разные русинские/польские народные песни о набегах, плюс польские современники.

На стр. 159 — рассказ о том, как во время набега в 1516 году среди татар обнаружился целый отряд доспешных всадников. Вновь «погублены тяжестью своих доспехов» и даже рождение целой поговорки: «Hufiec jeden Tatarów, wszyscy w blachowe zbroje nad obyczaj (jak mówi M. Stryjkowski) uzbrojeni, od kozaków Księcia Wiszniowieckiego do nogi wybici, dali początek przysłowiu: „Przesadził się by Tatarzyn we zbroję.’ Bo gdy obciążyli się nią zbytnie, ani się bić dobrze, ani uciec z pola bitwy nie mogli». 

Стр. 166: «Starzy Polacy bitwy z Tatarami nazywali tańcem».

Стр. 167: « i w tym rozumieniu M. Stryjkowski przy opisie bitwy pod Grundwaldem mówiąc o Witoldzie co na pomoc bratu Jagielle z Tatarami Zawolskieimi przybył, wyraża: „że ich sam Królowi tańcem ukazywał.».

На стр. 169 — небольшая подробность этнографического характера из «Rozprawa przygody starego żołnierza» (1595): "Tatary i kożuchy z ramion swoich miecą".

Стр. 174: «Stefan Chmielecki w czasach panowania Zygmunta III zwycięzca szczęśliwy Tatarów, i postrach ich taki, ze w ordzie dzikiej, matki Tatarki straszyły dzieci swoje jego imieniem» — про Претвича такое же читал.

Стр. 183: «Dziwowiskiem dla cudzoziemców bawiących w Polsce, byli jeńcy tatarscy, co w znacznej liczbie służyli do ozdoby dworów, panów i szlachty możniejszej. Używano ich także do ciężkich robót przy budowie zamków, kopaniu foss, rowów i wałów, wyczyszczaniu ogrodów, dziedzińców, stajen i lochów ciemnych. Jako brańców, panowie i wojownicy jedni drugim w podarunku posyłali. Tak w czasie widzenia się w Rewlu Zygmunta III z ojcem Janem Królem Szweckim; Ostroróg od Hetmana Zamojskiego oddał Królowi Szweckiemu tarczę z czystego złota ulaną, buławę, kołczan ze strzałami i trzech więźniów tatarskich».

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened