ametsheykhumer

Поляки как воплощение западного индивидуализма

Еще одна веселая цитата. Из статьи: Мельничук І.А. Ординський та кримський напрями у зовнішньополітичній стратегії Литви (кінець ХІV – кінець ХV ст.) // Гуржіївські історичні читання: зб. наук. пр. 2013. Вип. 6. С. 342-345

Стр. 344:

«Можна не в усьому погоджуватися з широкими мазками, котрими С. Ґантінгтон малює історичну та майбутню картину світу, але одне спостереження колишнього директора Інституту стратегічних досліджень Гарвардського університету нам видається слушним: західний індивідуалізм важко знаходить спільні точки зі східним колективізмом. І, незважаючи на історичне домінування Заходу у багатьох сферах суспільного життя, у військовому аспекті, колективістська стратегія часто перемагає: згадаймо війни, що вів православний світ – від візантійських походів києворуських князів, перемог на Західному напрямі Галицько-Волинської держави, Визвольної війни Б. Хмельницького, через низку війн Росії, – до Другої Світової. На колективістських засадах була побудована Січ, яка вступила у неминуче ідеологічне, культурне, релігійне й економічне зіткнення з Річчю Посполитою, заснованою на західних індивідуалістських взірцях особистої незалежності кожного шляхтича. Модель же козацької республіки на певному історичному проміжку виявилася міцнішою. Козацька держава зіграла провідну роль й у стримуванні турецько-татарської агресії, після того, як події ХVI–XVII ст. виявили слабкість (у довгостроковому вимірі) стратегії литовських еліт, а згодом і Ягелонів, у налагодженні стабільних союзницьких відносин з Кримом та Сходом загалом».

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened