ametsheykhumer

"Магия чисел": Зборовский договор

В рамках своих изысканий о «магии чисел» я предположил, что 40-тысячный «зборовский» реестр Войска Запорожского это воплощение на практике теоретических представлений о 40 тысячах как о «полноценной» армии. Но это мнение было высказано еще раньше. В книге Прiцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. / Лариса Пріцак ; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського]. Х.: Акта, 2003, на стр. 119, автор пишет:

«На переговорах з польською стороною у Переяславі гетьман висунув принцип необмеженого козацького набору: “По що писати: стільки й стільки? Скільки нас стане, стільки й буде”. Б. Хмельницький не хотів називати конкретне число реєстрових козаків, уважаючи, що це його особиста справа. Але у ході переговорів у Зборові кримський хан як компроміс подає число 40000. Ми можемо приблизно пояснити, чому хан визначив число  сорок. Це число в тюркських мовах (Kirk) епічного походження і має значення “дуже великий”. Так само, наприклад, у німецькій мові слово Tausend має те саме значення, як в українській мові — сто (порівняй українське “стоніжка” із тюркським Kirk-ayak, причому слово ayak має значення “нога”, російське “сороконожка” є запозиченням з тюркської). Як бачимо, Іслам Ґірей знайшов цікавий спосіб числом сорок задовольнити як Хмельницького, так і польського короля Яна Казимира».

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened