ametsheykhumer

"Воинские люди" vs всеобщее ополчение. Часть III. Сеферлю и нефир-и ‘амм

Еще на тему мобилизаций в Крымском ханстве.

См. статью Сейтяг’яєв Н. До питання про чисельність мусульманського тюркського населення у Кримському ханстві наприкінці XVIII ст. // Східний Світ. 2019. № 1. С. 53-72. На с. 59-60 автор приводит любопытные сведения из хроники крымского автора Хурреми Челеби:

«За даними кримськотатарських та європейських джерел, “згідно з вимогами випадку й постановами приватної наради хана” військо могло набиратися по одному воїну з одної, двох, трьох, чотирьох, п’яти, п’ятнадцяти й двадцяти осель [де Пейссонель 2009, 33; Calabî, 88 зв., 95, 104 зв., 112 зв., 128, 128 зв.]. Існувала й загальна мобілізація (нефір-і ‘амм) [Calabî, 51, 94 зв., 104 зв., 120]. Однак поки ще важко з упевненістю казати, чи означало це призов абсолютно всіх чоловіків, які були здатні носити зброю, чи так називався обов’язок надавати по одному воїну з кожної оселі.

Як повідомляється в “Історії Челебі-акая”, напередодні набору військ у країні проводився перепис населення (тахрір). Набір здійснювався з умовою, що ті оселі (хане), з яких набір не проводився, повинні були допомагати воїну (сеферлю), що був призваний до війська. Наприклад, якщо один воїн набирався з п’яти осель, то 4 оселі, у яких чоловіки залишилися, повинні були надавати йому допомогу [Calabî, 88 зв.]. Про те, що васали, які залишилися вдома, були зобов’язані одягати, споряджати, озброювати і за свій рахунок надавати коня тому, хто був зобов’язаний іти на війну, писав і де Пейссонель [де Пейссонель 2009, 33].

У ході роботи з кримськими джерелами поки ще виявлено лише один більш-менш близький за часом приклад, коли відомості про принцип набору до війська підтверджуються даними про кількість набраного за цих умов війська з інших джерел. У 1698 році в Белграді проходили попередні переговори напередодні укладення Карловицького договору. На випадок, якщо переговори зайдуть у безвихідь, туди було приведено 100 тисяч османського і 50 тисяч кримського війська [Öztuna 1986, 418]. За даними Хурремі Челебі, з цією метою в Криму було набрано по одному воїну з 20 осель [Calabî, 104 зв.]. Це військо на чолі з Менґлі Ґіреєм, сином Селім Ґірея І, було відправлене до його батька хана, який у той час вже перебував під Белградом».

50 тысяч — это явно преувеличение (крымские татары в 1698 году действовали и в Польше, где состоялась битва при Подгайцах). Интересно, что Хурреми Челеби приводит в качестве примера призыв 1 человека от 5 семей.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened